Jesteśmy firmą rodzinną w której głęboko zakorzeniona tradycja piekarska pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie owocuje niepowtarzalnym smakiem tradycyjnych polskich wypieków. Podwaliny pod pieczołowicie budowaną i pielęgnowaną tradycję położył nie żyjący już "warszawski robinson" Czesław Lubaszka.
         Po śmierci swojego ojca Piotra ukończywszy siedemnasty rok życia opuścił rodzinne strony "w poszukiwaniu chleba". Podjął wówczas pracę w jednej z warszawskich piekarni. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu szybko zdobył doświadczenie i awansował na piekarza piecowego.
         Przeznaczenie jak i oddanie umiłowanemu zawodowi nestora rodu przeplatają się przez cały okres hitlerowskiej agresji, okupacji oraz powstania warszawskiego nierozłącznie z piekarskim fachem. Jednakże klimat tamtych dni oddaje chyba najlepiej książka Wacława Gluth-Nowowiejskiego pod tytułem " Nie umieraj do jutra", którą polecam.
         Wspomnienia z tamtego okresu wiernie odzwierciedla także artykuł z 2.V.2001 r, z którego przedruki dostępne są na naszej stronie.
         Nasz chleb produkowany jest na naturalnie hodowanym kwasie chlebowym zgodnie z wielopokoleniową tradycją.